Editura de imprimare Statistica


Întreprinderea de Stat Editura de Imprimate „Statistica” are ca principale genuri de activitate editarea cărţilor, broşurilor, culegerilor de note şi ale altor publicaţii, editarea culegerilor statistice, formularelor pentru rapoartele statistice şi rapoartele financiare.

Informații generale

Editura de imprimare Statistica
1002600033003
Î.S. - Întreprindere de Stat
Întreprinderi active

Entitate din administrarea Agenției Proprietății Publice care îți desfășoară activitatea economică în regim ordinar

J - Informații și comunicări

J5819 - Alte activități de editare

022-270-789
13 octombrie 1992
Pavlov Vitalie
26

Capital social

2019-2022
mii lei

Venit / cost vânzări

2019-2022
mii lei

Profit / pierderi

2019-2022
mii lei

Active nete

2019-2022
mii lei

Salariul mediu

2019-2022
lei

Număr anagajați

2019-2022
număr

Situația economică curentă

datele înregistrate pentru anul de raportare

7.595.457,00 lei
100%
7.117.894,00 lei
3.677.000,00 lei
0.01%
2.841.501,00 lei
+130.200,00 lei
50%
65.100,00 lei
65.100,00 lei
65.100,00 lei
Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a defalcărilor în bugetul de stat

Dinamica performanței economice

Anul
Capitalul social
(mii Lei)
Venituri din vânzări
(mii Lei)
Costul vânzărilor
(mii Lei)
Active nete
(mii Lei)
Angajați
(număr)
Profit sau pierdere
(mii Lei)
2022 7.595,46 7.117,89 2.841,50 10.698,75 26 +130,20
2021 7.595,46 6.547,20 2.891,07 10.618,83 18 +94,03
2020 7.595,46 5.922,46 3.042,89 10.584,59 18 -638,88
2019 7.595,46 8.729,33 4.256,96 11.299,52 18 +121,24

Defalcări

Anul
Repartizate
(procent)
Calculate
(Lei)
Pentru achitări în buget
(Lei)
Achitate
(Lei)
Variația
Lei - %
Informații despre achitare defalcări
(în bugetul de stat)
2023 50 65.100,00 65.100,00 65.100,00 0 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a dividendelor în bugetul de stat
2022 50 47.000,00 47.000,00 47.000,00 0 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a dividendelor în bugetul de stat

Dinamica indicatorilor financiari

Anul
Rentabilitatea activelor
Rentabilitatea veniturilor din vânzări
Lichiditatea curentă
Rata solvabilității generale
2022 1,07% 60,08% 2,33 3,18
2021 0,77% 55,84% 2,19 3,24
2020 -4,02% 48,62% 11,43 3,74
2019 0,90% 51,23% 3,48 3,03

Planuri de achiziții

2022
Planificat
5.549.000,00 Lei
Executat
2.750.843,38 Lei
Diferență
-2.798.157,00 Lei
Raport de execuție Planul de achiziții

Organul executiv

Pavlov Vitalie - din 01.05.2022 Administrator

Organele de conducere

Consiliul de administarție:

Grosu Lucia - din 14.04.2023, Șef Secția relații funciare, Direcția administrarea bunurilor imobile şi relații funciare, Agenția Proprietății PublicePreședinte
Otgon Alexandru - din 14.04.2023, Șef Direcţia management instituţional, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Membru
Bondarenco Maria - din 30.12.2021, Consultant principal, Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății PubliceMembru
Blănuță Victoria - din 30.12.2021, Șef Direcția analiză și prognozare macroeconomică Ministerul Dezvoltării Economice și DigitalizăriiMembru
Darii Ina - din 20.06.2023, Șef Direcția metodologie, Ministerul Finanțelor Membru

Documente anexe

Statutul și codul de guvernanță corporativă

Statut Statistica (Statut-Statistica.pdf - 0.4 Mb)

Planuri de afaceri

Plan de afaceri 2023 (Plan-de-afaceri-2023.pdf - 18.7 Mb)

Nivelul de realizare a indicatorilor de performanță a entității

indicatori de performanță 2022_2023 (indicatorii-de-performanta-2022_2023-37.pdf - 0.3 Mb)

Situații financiare anuale

SF 2022 (SF-2022-43.pdf - 0.3 Mb)
SF 2021 (SF-2021-45.pdf - 4.5 Mb)
SF 2020 (SF-2020-42.pdf - 0.1 Mb)

Regulamente interne

Regulamentul Consiliului Statistica (Regulamentul-Consiliului-Statistica.pdf - 4.0 Mb)

Rapoarte de activitate

Darea de seama Consiliu- 2022-Statistica
Sari la conținut